esf face  kopie

Pro období 1.5.2013-30.4.2015 získala společnost Furukawa finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v oblastipodpory Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků ve výši 3.052.370,60 Kč na projekt:

Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti

Furukawa Electric Autoparts Central Europe
s.r.o.

Cílem projektu je:

I. Prostřednictvím
vzdělávání zareagovat na měnící se vnější prostředí a tím zvýšit konkurenceschopnost společnosti

II. Rozvojem lidských
zdrojů ve společnosti reagovat na strukturální a technologické změny a současnou hospodářskou stagnaci a zajistit zvýšení odbornosti a zastupitelnosti zaměstnanců a v neposlední řadě podpořit mobilitu cílové skupiny na trhu práce.

III. S ohledem na
skutečnost, že ubývá příležitostí pro méně kvalifikované pracovní síly a osoby starší 50 let, tento projekt má za cíl umožnit méně kvalifikovaným pracovníkům a 6 osobám starších 50 let (11% cílové skupiny) zvýšit svou kvalifikaci.

IV. Vytvořit
materiálně technické zázemí pro interní vzdělávání

V. Učinit z
podnikového vzdělávání cílený a trvale monitorovaný a udržitelný proces

      M EY2012 colour cs